หน้าแรก แปลงไฟล์วีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ ผลงานเรา การชำระเงิน Webboard ติดต่อเรา
 

อัตราค่าบริการ วีดีโอเซ็ตอัพ

 

*ไม่รวมค่าม้วนเทป
*ระบบ PAL เท่านั้น

หมายเหตุ
1.การแปลงไฟล์ 1 แผ่น DVD จะได้ 2 ชั่วโมง (มาตรฐาน) 3 ได้แต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง คุณภาพก็ลดลงไป
2.การคิดเวลา เริ่มต้นที่ 1 ชั่วโมง เศษของชั่วโมงเกิน 20 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง ไม่ถึงปัดทิ้ง
3.กรณีแปลงไฟล์โดยนำม้วนเทปหลายๆม้วน(มากกว่า1)มารวมกันใน1DVD นั้นจะคิดเพิ่ม 50%

4.วีดีโอ ระบบ NTSC แปลงเป็นระบบ PAL คิดเพิ่ม 100%
5.วีดีโอระบบ NTSC แปลงเป็นระบบ NTSC คิดเพิ่ม 50%
6.การแก้ไขงาน ให้แก้ไขได้ 1 ครั้ง เฉพาะตรงจุดที่ผิดเท่านั้น **กรณีความผิดเกิดจากความผิดพลาดของVDOSETUP**
7.การสั่งงานกรุณาเขียนรายละเอียดของงานให้ครบถ้วน กรณีงานที่ต้องการความละเอียด
8.การแก้ไขงานที่มาจากความต้องการของลูกค้า หรืออาจจะเพิ่มเติมเนื้อหา ต้องมีค่าใช้จ่าย
9.copy Master เพิ่มคิด 50 บาทต่อ 1 copy ถ้าสั่งมากก็ลดไปตามราคาcopy
10.แผ่น Master ที่ไปจากเราจะเป็น Verbatim ถ้าพิมพ์หน้าแผ่น จะใช้ Sony หรือ Ritek
11.โทร.มาสอบถาม โดยตรงจะดีมาก ชัดเจนดีครับ

หน้าแรก แปลงไฟล์วีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ ผลงานเรา การชำระเงิน Webboard ติดต่อเรา

Copyright © 2009 VdoSetup.com. All rights reserved. Desing by VdoSetup.com
ปรับปรุงล่าสุด :
Site Meter

ม้วนวีดีโอเทป VHS ม้วนวีดีโอเทป Hi8หรือDigital8 ม้วนวีดีโอเทป VHS-C ม้วนวีดีโอเทป MiniDV